שאלות ותשובות


מה לעשות כאשר הילד משקר?

רוב האנשים משקרים כשהם מרגישים שזה יעזור להם. אם על מנת להימנע מהסתבכות, אי נעימות או עשיית דבר מה שאיננו רוצים לעשות. שקרים של ילדים אינם יוצאים מן הכלל. רוב השקרים של ילדים נועדו להימנע מכעס או תגובה לא נעימה של ההורה או המורה. כשנמאס לילדים שלמוע את ההרצאות שלנו לגבי שיעורי הבית, לקבל עונשים, נזיפות או נדנודים, הם מחליטים שיותר קל ופשוט להגיד “אין לי שיעורים”.

אם ילדך משקר, שאל את עצמך – למה הוא מרגיש צורך לשקר? מה אני עושה שמעודד אותו לשקר. דבר איתו על כך ומצאו דרך יעילה יותר להתמודד עם המצב, כולל שינוי התגובה שלך. הימנע מלהכניס את הילד לפינה בצורה משפילה ולקרוא לו שקרן, יחד עם זאת יש מקום שידע שאתה יודע שהוא משקר אבל גם שידע שאתה סומך עליו שימצא פתרון יותר ישר.

העבר לילד מסר שהוא יכול לשנות את ההתנהגות שלו והראה לו שגם אתה יכול להישתנות. אמור לו, “בוא נחליט שאתה לא משקר ושאני לא נוזף בך כאשר אתה לא מכין שיעורים”.

מה עושים כשהילד לא רוצה לקום בבוקר?

שוחחו עם הילד מראש. אימרו לו שאתם מעוניינים להפוך את הבוקר לזמן יותר יעיל ויותר נעים בבית. אימרו לו שממחר הוא יתעורר לבד עם שעון מעורר או לחילופין שאתם מוכנים להעיר אותו פעם אחת. למחרת עמדו במילה שלכם! אל תנדנדו ואל תזכירו. אם הילד לא יקום ויתארגן בעצמו בזמן, תצאו כרגיל לעבודה, ותאפשרו לילד לשאת בתוצאות (איחור לבית הספר או אפילו היעדרות אם אין ביכולתו להגיע לבית הספר בכוחות עצמו). כאשר הילד יראה שאתם החלטתיים בעניין העברת האחריות על ההתארגנות בבוקר אליו, הוא יעשה מאמץ ויצליח להתארגן בזמן, גם אם זה זה אומר הפסד של כמה ימי לימודים (שעליו יהיה להשלים).